Deelname in een hernieuwbaar energieproject

Wat is vereist?

Een participatie in een project dat in je provincie gelegen is en energie haalt uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon of biomassa (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).


Met medewerking van