Verwarming

Hernieuwbare

energie

Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. Die hernieuwbare energie kan worden gebruikt voor verwarming en/of de productie van warm water, of voor het opwekken van elektriciteit. De voorwaarden verschillen naargelang de hernieuwbare energiebron de belangrijkste of een bijkomende energiebron is.

Hernieuwbare energie als belangrijkste energiebron

Het Vlaams Energie Agentschap heeft 6 maatregelen geselecteerd om de BEN-norm te halen.

Kies je voor een warmtepomp of een biomassa-installatie (houtketel), dan combineer je de voorwaarde van hernieuwbare energie met het comfort van centrale verwarming.

Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling en een participatie in een hernieuwbaar energieproject zijn minder courant, maar bieden zeker opportuniteiten.

De twee meest toegankelijke maatregelen om aan de voorwaarde van het minimumaandeel van hernieuwbare energie te voldoen, zijn een zonneboiler en een pv-installatie.

 

Hernieuwbare energie als bijkomende energiebron


Wanneer warmtepomp of houtketel niet als hoofdverwarming worden gebruikt, dan voldoet een woning eveneens aan de BEN-norm wanneer ze door middel van hernieuwbare energie 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceert.

 

Voor een zonneboiler en een pv-installatie zijn er maar slechts voorwaarden: ze moeten tussen oost en west georiënteerd zijn en in een helling tussen 0 en 70° liggen.

 

HOE JE
BEN-WONING
FINANCIEREN?
NIEUWS
IEDEREENBEN.TV
SCHRIJF JE IN
VOOR DE
BEN-CHALLENGE!
VRAAG HET AAN
BEN!
ZIJN ZIJN AL
BEN

Met medewerking van