Financiële stimuli

BEN-bouwen brengt geld op!

Wie nu al een BEN-woning bouwt, krijgt – naast elke maand een lagere energiefactuur – nog een financieel steuntje in de rug.

5 jaar lang tot 100% korting op de onroerende voorheffing

De E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar.

 

De korting kan worden gecombineerd met andere verminderingen zoals die voor kinderen ten laste, gehandicapte personen of bescheiden woning. Je krijgt de vermindering automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet dus zelf niets ondernemen.

Voordelig BEN-krediet

Ook banken vinden BEN een slimme keuze. Enkele banken bieden een voordelig BEN-krediet aan.

 

Ga je voor een vaste of een variabele rentevoet? Vraag hierover raad aan je bankagent. Je kan alvast een kosteloze simulatie doen met de Kredietsimulator van AXA Bank. Klik hier.  

 

AXA Bank biedt ook een 76 pagina's tellende bouwgids aan vol praktische info, inspiratie en advies van experts. De gratis AXA Bouwgids downloadt je hier.

Energielening aan 0% of 1%

De energielening à 2% intrest voor verbouwers of voor nieuwbouwers (op voorwaarde dat het een BEN-woning betreft) is eind 2018 afgeschaft. Wel kunnen prioritaire of kwetsbare doelgroepen nog steeds een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%, op voorwaarde dat het een energiezuinige renovatie betreft, of – als het om nieuwbouw gaat – dat het de bouw van een BEN-woning betreft.


Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
  • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  • beschermde afnemers
  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 30.640 euro (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug)


Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 1 oktober 2017 tot eind 2019 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op tien jaar).
Krijg advies van
een AXA
Bankagent
Krediet-
simulator
Gratis AXA Bank
bouwgids
Financiële
voordelen op
IedereenBen.tv

Met medewerking van